banner
Lê Thị Nguyệt Hà
 • Điểm tuyệt đối: 15/15 khiên cấp độ Flyers kỳ thi Cambridge English
 • Điểm tuyệt đối: 15/15 khiên cấp độ Movers kỳ thi Cambridge English
 • Giải Nhất IOE cấp trường năm học 2015 - 2016
 • Giải Nhì IOE cấp trường năm học 2014 - 2015
 • Giải Khuyến khích IOE cấp Quận năm học 2015 - 2016
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
 • Viettel
 • EF
 • FOSSAL
 • ontesol
 • Amslink
 • Vinaphone