banner
Trần Phương Linh
 • Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc Gia
 • Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Thành Phố
 • Giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quận
 • Giải Khuyến khích Olympic tiếng Anh tiểu học Thành Phố Hà Nội
 • Giải Ba Festival Tiếng Anh cấp trường
 • Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
 • Viettel
 • EF
 • FOSSAL
 • ontesol
 • Amslink
 • Vinaphone