Cơ hội nghề nghiệp

Đăng 2017-Dec-14 11:12:10

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hệ thống thiết bị điện và cơ sở vật chất của tòa nhà - Vận hành hệ thống thiết bị điện trong tòa nhà đúng quy trình, kỹ..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/12/2017

Đăng 2017-Nov-14 11:11:21

 Tham gia xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động tuyển dụng áp dụng tại Công ty và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Lập kế..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/01/2018

Đăng 2017-Oct-19 03:10:40

 Xây dựng hệ thống các chính sách, quy chế, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động quản lý lao động trong Công ty.

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

19/11/2017

Đăng 2017-Oct-19 03:10:08

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo bao gồm nội bộ/ thuê ngoài hàng năm; quản lý, điều phối, tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo theo kế..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

19/11/2017

Đăng 2017-Oct-03 03:10:56

 - Tư vấn khách hàng mới (KHÔNG Telesales/ áp doanh số) - Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy trước và sau tiết học. - Giải quyết các phản hồi của..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/01/2018

Đăng 2017-Aug-02 12:08:26

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Phụ trách và giảng dạy các lớp Tiếng Anh Ngữ pháp và Từ vựng chuyên sâu tại trung tâm cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 (Các lớp học chủ yếu diễn ra vào..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/01/2018

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone