Cơ hội nghề nghiệp

Đăng 2017-Jun-19 11:06:09

 Thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng của bộ phận Admin trực thuộc phòng Academic

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

16/7/2017

Đăng 2017-Mar-28 05:03:42

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:   • Làm trợ giảng tại các lớp giao tiếp và trực tiếp quản lý một nhóm từ 10 – 15 học viên trong lớp học.   • Phối hợp với giáo viên chuẩn bị..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

16/7/2017

Đăng 2016-Nov-14 04:11:13

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   - Soạn thảo văn bản - Chỉnh sửa sách, giáo trình và tài liệu - Làm việc với cơ sở in, đảm bảo chất lượng của sách và tài liệu in - Các công việc..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

16/7/2017

Đăng 2016-Sep-07 09:09:47

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp - Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên trong lớp mình phụ trách - Tham gia..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

16/7/2017

Đăng 2016-Sep-07 09:09:28

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tư vấn khách hàng mới (KHÔNG Telesales/ áp doanh số) - Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy trước và sau tiết học. - Giải quyết..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31-03-2017

Đăng 2016-Sep-07 08:09:36

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện quy trình giao dịch, tư vấn khách hàng. Lưu trữ, quản lý thông tin của khách hàng.  - Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31-03-2017

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone