Cơ hội nghề nghiệp

Đăng 2018-Sep-10 01:09:42

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

Đăng 2017-Dec-14 11:12:10

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hệ thống thiết bị điện và cơ sở vật chất của tòa nhà - Vận hành hệ thống thiết bị điện trong tòa nhà đúng quy trình, kỹ..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/12/2017

Đăng 2017-Nov-14 11:11:21

 Tham gia xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động tuyển dụng áp dụng tại Công ty và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Lập kế..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31/01/2018

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone