Cơ hội nghề nghiệp

Đăng 2016-Sep-07 09:09:47

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động trên lớp - Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên trong lớp mình phụ trách - Tham gia..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

16/7/2017

Đăng 2016-Sep-07 09:09:28

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tư vấn khách hàng mới (KHÔNG Telesales/ áp doanh số) - Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy trước và sau tiết học. - Giải quyết..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31-03-2017

Đăng 2016-Sep-07 08:09:36

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện quy trình giao dịch, tư vấn khách hàng. Lưu trữ, quản lý thông tin của khách hàng.  - Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

31-03-2017

Đăng 2017-Nov-02 09:11:14

- Hỗ trợ phòng Nhân sự trong công việc: BHXH, chấm công, theo dõi nghỉ phép, tăng ca, đi muộn,... - Hỗ trợ phòng Nhân sự về mảng tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, liên hệ ứng viên đến..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

15/11/2017

Đăng 2017-Oct-19 02:10:21

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự toàn Công ty - Xây dựng hệ thống tài liệu quản trị của Công ty - Xây dựng chiến lược nhân sự Công ty..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

19/11/2017

Đăng 2017-Sep-12 09:09:17

- Kiểm soát tuân thủ và kiểm soát hoạt động - Kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

20/10/2017

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone