Cơ hội nghề nghiệp

Đăng 2017-Mar-28 05:03:23

Mô tả công việc   Phối hợp với BGĐ xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho các bộ phận tại cơ sở.   Trực tiếp quản lý và giám sát việc thực hiện quy trình, kế hoạch, mục..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

15/04/2017

Đăng 2017-Feb-17 03:02:18

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng của bộ phận Academic Admin gồm: - Quản trị các công việc hành chính - Theo dõi, tổ chức thực hiện các hoạt động liên..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

20/03/2017

Đăng 2016-Nov-14 04:11:06

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phụ trách và chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp Tiếng Anh ngữ pháp tại trung tâm cho đối tượng học viên từ lớp 2 đến lớp 9 (Các lớp học chủ yếu diễn ra..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

28-02-2017

Đăng 2016-Sep-07 09:09:12

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phụ trách và chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp Tiếng Anh ngữ pháp tại trung tâm cho đối tượng học viên từ lớp 2 đến lớp 9 (Các lớp học chủ yếu diễn ra..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

28-02-2017

Đăng 2016-Sep-07 09:09:25

Để tham gia ứng tuyển các vị trí tại Amslink, ứng viên gửi THÔNG TIN ỨNG VIÊN trực tiếp qua email nhận CV của từng vị trí (được ghi trong thông báo tuyển dụng), tiêu đề thư ứng tuyển ghi..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

Đăng 2016-Sep-07 09:09:35

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm trợ giảng tại các lớp giao tiếp và trực tiếp quản lý một nhóm từ 10 – 15 học viên trong lớp học. - Đến sớm 15 phút trước giờ học, phối hợp với giáo..

Xem thêm
Nơi làm việc :

Công việc:

Hạn nộp hồ sơ :

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone