banner
Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN   

Amslink phấn đấu để trở thành tổ chức đào tạo và phát triển phi lợi nhuận tốt nhất tại Việt Nam và trở thành tổ chức có uy tín nhất trong tâm trí của học sinh và phụ huynh.

SỨ MỆNH

 Amslink sẽ cống hiến vì mục tiêu là sự phát triển toàn diện của các em học sinh, không có sự phân biệt tuổi tác, giai cấp, quốc tịch hay lĩnh vực nghề nghiệp. 

Sứ mệnh của Amslink là truyền đạt và trang bị cho các em học sinh sự tự tin cũng những kỹ năng cần thiết để thể hiện khả năng tốt nhất trong những lĩnh vực phù hợp với bản thân thông qua việc giảng dạy các khóa học chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao với phương pháp giảng dạy tiên tiến và sáng tạo đảm bảo mang lại  hiệu quả cao và tin cậy.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 • Hướng tới khách hàng: Khách hàng là trung tâm của sự phát triển của các chương trình đào tạo về kỹ năng ngôn ngữ.
 • Nguồn nhân lực là nền tảng: Tạo lập môi trường làm việc năng động cho mỗi nhân viên có thể tối đa hóa năng lực cá nhân và luôn luôn tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác và cùng phát triển kinh doanh.
 • Sự tiến bộ và phát triển của học sinh là mục tiêu: Luôn luôn xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục và đào tạo vì mục tiêu tiến bộ và phát triển của học sinh.
 • Sáng tạo và đổi mới: Không ngừng sáng tạo và đổi mới để mang lại giá trị tốt nhất tới cho học sinh cũng như cho các hoạt động của công ty.
 • Không vì lợi nhuận: Tối đa hóa doanh thu (nhưng vẫn duy trì nền tảng phi lợi nhuận) trên cơ sở cung cấp các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, thể hiện rõ sự khác biệt của  tổ chức cũng như khả năng sử dụng hợp lý thời gian và các nguồn lực có hiệu quả.
 • Trách nhiệm xã hội: Cam kết đóng góp tích cực cho con đường thành công vì nguồn nhân lực Việt Nam tương lai, đóng góp cho sự phát triển xã hội.
 • Môi trường học tập vui vẻ, thân thiện, và tích cực: Cơ sở vật chất được xây dựng để tạo lập môi trường học tập vui vẻ và thân thiện đảm bảo cho sự phát triển tích cực  của các học sinh.

 

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
 • Viettel
 • EF
 • FOSSAL
 • ontesol
 • Amslink
 • Vinaphone