banner
Đinh Trần Phương Linh

Giải Nhất kỳ thi Amslink's Cambridge Exam Challenge cấp độ Flyers
Giải Nhì cuộc thi "Em học giỏi tiếng Anh" của BME - KIDs 2015 - 2016
Giải Nhì kỳ thi tiếng Anh IOE cấp Quận 2015 - 2016
Giải Nhì kỳ thi tiếng Anh IOE cấp trường 2015 - 2016
Giải Ba kỳ thi tiếng Anh IOE cấp Thành Phố 2015 - 2016
Giải Ba kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Quận 2015 - 2016

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone