banner
Hoàng Mai Anh
- Giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh English Festival do trường Archimedes Academy tổ chức năm học 2015-2016.
- Giải nhất cuộc thi Junior Presenter Hunt do Amslink tổ chức năm 2013
- Giải khuyến khích cuộc thi Teenage Presenter Hunt do Amslink tổ chức năm 2014
- Chứng chỉ KET của đại học Cambridge (90/100)
- Giải khuyến khích tiếng Anh IOE cấp Quận năm học 2015 - 2016
- Giải khuyến khích tiếng Anh IOE cấp Quận năm học 2013 - 2014
- TOEFL Junior 840/900
- Điểm Speaking đầu vào cao nhất cấp 2 Nguyễn Siêu
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone