banner
Nguyễn Đặng Kỳ Anh
 •  Giải Nhất IOE cấp Trường năm học 2015 - 2016
 • Giải Nhất IOE cấp Quận năm học 2015 - 2016
 • Giải Nhất IOE cấp Thành phố năm học 2015 - 2016
 • Giải Khuyến khích IOE cấp Quốc gia năm học 2015 - 2016
 • Giải Đồng kỳ thi OTE - Olympic tài năng tiếng Anh năm học 2015 - 2016
 • Giải Nhì IOE cấp Trường năm học 2014 - 2015
 • Giải Ba IOE cấp Quận năm học 2014 - 2015
 • Giải Ba IOE cấp Thành phố năm học 2014 - 2015
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
 • Viettel
 • EF
 • FOSSAL
 • ontesol
 • Amslink
 • Vinaphone