banner
Trần Phương Linh

- Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc Gia

- Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Thành Phố

- Giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quận

- Giải Khuyến khích Olympic tiếng Anh tiểu học Thành Phố Hà Nội

- Giải Ba Festival Tiếng Anh cấp trường

- Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận

Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone