Logo
Thư Viện
/uploaded/_thumbs/Thu%20vien-01.jpg
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí
Xem thêm
Luyện nghe tiếng Anh
Luyện nghe tiếng Anh
Xem thêm
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Xem thêm

BỘ ĐỀ LUYỆN THI VÀO 6 ĐỘC QUYỀN - ĐỀ SỐ 01

Ngày đăng: 21:20 10-03-2020


Bộ đề luyện thi vào lớp 6 độc quyền kèm đáp án do đội ngũ giáo viên có chuyên môn tại Amslink biên soạn và tổng hợp sẽ là hành trang giúp con vững tinh thần, sẵn sàng kiến thức để tự tin đối mặt với kỳ thi chuyển cấp sắp tới. 
 Hiểu được tâm lý căng thẳng cũng như những khó khăn con gặp phải trong quá trình ôn tập, các thầy cô giáo tại Amslink, với kinh nghiệm nhiều năm luyện thi và đào tạo học sinh giỏi, đặc biệt biên soạn bộ đề luyện thi hệ thống kiến thức bám sát nội dung ôn tập của Bộ GD&ĐT và chuẩn đầu vào các trường THCS hàng đầu tại Hà Nội. 

Làm quen, thực hành nhuần nhuyễn với các dạng bài tập và ôn tập có trọng tâm sẽ giúp con nắm chắc kiến thức, mạnh kỹ năng, tự tin bứt phá dưới áp lực phòng thi. Chỉ cần con quyết tâm, chăm chỉ luyện đề mỗi ngày, con nhất định sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra, tự hào thi đỗ ngôi trường mình mơ ước. 

Cùng dành 30 phút để luyện đề cùng Amslink nhé!
PRACTICE TEST 1 

Time allowed: 30’ 

A. PHONETICS, GRAMMAR & VOCABULARY. (20pts) 

I. Circle the correct answer (A, B or C) to indicate the word whose underlined part is pronounced differently. (2pts) 

1. A. brilliant               B. barbecue               C. climbing               D. neighbour 

2. A. vases                 B. fridges                   C. dishes                  D. tables 

II. Circle the correct answer (A, B or C) to indicate the odd one out in each of the following questions. (3pts) 

1. A. desert                 B. rainforest               C.river                     D. wood 


2. A. elevator              B. cathedral                C. bookshop             D. grocery store 

3. A. surfboard            B. kit                         C. racket                   D. cricket 

III. Circle the correct answer (A, B or C) to indicate the right answer to each of the following questions. (15pts) 

1. It took us a long time to get through all the ..... checks at the airport. 

A. security
                  B. terminal                  C. destination            D. departure 

2. Which of the following CANNOT be an occupation? 

A. interpreter
               B. driver                      C.translator               D. backpacker 

3. I’m going to complain ..... the manager ..... your service. 

A. with - about
            B. to - for                    C.with - for                 D. to - about 

4. What’s the secret to your ..... ? 

A. succeed
                  B. successful                 C. success                    D. succeeding 

5. I made a lot of mistakes because I was ..... . 

A. careful
                    B. careless                  C. caring                    D. cared 

6. My sister was born ..... New Year’s Day. 

A. in           
                B. at                           C. on                          D. till 

7. Put ..... sugar in this orange juice. It’s more tasty. 

A. some
                      B. any                        C. much                      D. no 

8. My class has more students ..... hers. 

A. than
                        B. as                          C. as well as                D. as many as 

9. Your CD is scratched and ..... is, too. 

A. my
                           B. it                           C. myself                     D. mine 

10. The manager ... welcomed us to the hotel. 

A. him
                         B. he                         C. himself                    D. his 

11. I can’t go to a party. I haven’t got ..... to wear. 

A. anything
                  B. everything             C. something                D. nothing 

12. Do you think Curtis ..... the car race tomorrow? 

A. will win
                     B. is winning              C. wins                          D. won

13. I ... like golf, but now I really like it. 

A. don’t use to
              B. don’t used to         C. didn’t used to           D. didn’t use to 

14. I don’t know much about computers, so I asked the assistant for ..... advice. 

A. a lot
                           B. many                      C. a few                        D. a little 

15. Tanya is ..... upset about losing her job. 

A. terrible
                    B. terribly                   C. more terrible           D. most terrible 

B. READING. (10pts) 

I. Fill in the missing words. Write ONE word only. (5pts) 

Tennis

You may never be (0) ...the... best player in the world but (1) ............................. you enjoy tennis and want to get better, read this! First, find a teacher who can train you and give you some exercises to do. Make sure it is someone you like. Next, try (2) ............................. play for your school team or a club in the town (3) ............................. you live. This will give you lots of practice. When you are ready, your teacher will enter you for a competition. This may be in your hometown or you may have to travel to (4) ............................. different place. You will play against other tennis players who (5). ............................. like you – still learning. If everything goes well, one day you may be one of the top players. 

II. Read the text. For each question, choose the correct answer by circling A, B or C. (5pts) 

Britain is rather small, only 242,000 sq km. It is 500 km wide and nearly 1000 long. Great Britain is the largest island in Europe and the eighth largest in the world. Britain is an industrialized country. There are many parks in Britain. National Parks and conservation areas cover 20% of the land. There are two parts in Britain, including Highland Britain and Lowland Britain. The highest mountain is Ben Nevis in Scotland, one of the mountainous regions of the UK. It is 1,343m high. The largest cities in Britain are London, Birmingham, Manchester, Leeds and Glasgow. 

1. Britain is one of the largest country in Europe. 

A. True
                         B. False                           C. Doesn’t know 

2. Britain is less than ................ km wide. 

A. 500 km
                 B. 600 km                      C. 242 km 

3. Britain is divided into 2 main parts which are 

A. Highland and Lowland

B. Conservation areas and cities  

C. Mountainous regions and cities 

4. Which is not correct about Ben Nevis? 

A. It is the highest mountain in Britain. 

B. It is in Scotland. 

C. It is less than 1300 m high. 

5. Why has the writer written this? 

A. To talk about the highest mountain in Britain. 

B. To introduce Britain. 

C. To discuss about the nature of Britain.
​​​

C. WRITING (10pts) 

My mother 


Read the sample paragraph 

My mother’s first name is Anne. She is very pretty and very kind. She wears nice clothes. My mom used to be a nurse at a hospital. Now she stays at home to look after me and my sister Beth. My mom bakes very good cakes. She likes to garden too, and grows beautiful flowers. She also grows vegetables for our meals. I am glad that she is my mom. 

Write a short paragraph from 6 to 8 sentences (about 70 words) about your mother. Use the following points as a guide. (10pts) 

  • What is your mother’s name? 
  • How does she look like?
  • What does she do every day? 
  • Name two things that she does well. 
  • How do you feel about your mother? 

Total: 40 points

Quý phụ huynh và con có thể tải đề thi bản mềm ở link:
 

TẢI NGAY ĐỀ LUYỆN THI SỐ 01


Để tránh trường hợp bỏ sót câu hay mắc các lỗi sai cơ bản như dùng sai thì, khoanh nhầm, sai chính tả, thiếu dấu câu,... các con nhớ kiểm tra bài thật cẩn thận nhé! Chỉ cần một thao tác nhỏ là kiểm tra, rà soát lại tất cả các câu trả lời trước khi nộp bài sẽ giúp bài thi của con được hoàn chỉnh tốt nhất. 


Quý phụ huynh đừng quên đăng ký nhận đáp án (KEY) ngay tại đây để chấm điểm cho con nhé
 

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐÁP ÁN ĐỀ 01

 

Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng đăng ký tư vấn về khóa học miễn phí tại: http://bit.ly/Tuvan_ams hoặc gọi điện tới tổng đài 024 7305 0384 để được giải đáp.

Trân trọng! 

Amslink English Center

Bài viết liên quan


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ1

x
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ
Tìm
khóa học
Lịch
Khai giảng
Đặt lich
Test ngay
Liên hệ tư vấn
Vài dòng mô tả form
X

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ