Logo
Thư Viện
/uploaded/_thumbs/Thu%20vien-01.jpg
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí
Xem thêm
Luyện nghe tiếng Anh
Luyện nghe tiếng Anh
Xem thêm
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Xem thêm

English Conversation 16: A Ride to the Airport

Ngày đăng: 22:03 23-12-2020
English Conversation 16: A Ride to the Airport
 
 
GRAMMAR & VOCABULARY
 
1. to give someone a ride: to take a person somewhere in a vehicle (usually a car)
  • My friend gave me a ride to the airport.
  • Do you want me to give you a ride home? It is on my way.
2. My car is in the shop: My car is currently being repaired at the car shop.

Can you give me a ride to work? My car is in the shop.
A) Why didn't you drive to work?
B) Because my car is in the shop.

3. to get out of doing something: to avoid doing something that one does not want to do
  • He always tries to get out of helping.
  • I have to go with my parents to my uncle's house. I can't get out of going.
Amslink cam kết sẽ đồng hành cùng quý phụ huynh học sinh đảm bảo kết quả học tập xuất sắc và giúp con mài giũa 4 kỹ năng tiếng Anh! 

Phụ huynh đăng ký nhận tư vấn chuyên sâu tại: http://bit.ly/Tuvan_ams

Trân trọng,

Amslink English Center
Bài viết liên quan


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ1

x
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ
Tìm
khóa học
Lịch
Khai giảng
Đặt lich
Test ngay
Liên hệ tư vấn
Vài dòng mô tả form
X

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ