Logo
Thư Viện
/uploaded/_thumbs/Thu%20vien-01.jpg
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí
Xem thêm
Luyện nghe tiếng Anh
Luyện nghe tiếng Anh
Xem thêm
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Xem thêm

English Conversation Lesson 14: A White Lie

Ngày đăng: 01:01 20-10-2020
English Conversation Lesson 14: A White Lie

 
GRAMMAR & VOCABULARY

1. to find out: to learn or get information
  • I found out that Mark and I attended the same university 10 years ago.
  • Could you find out who wrote this report?
2. front row seats: the first row of seats closest to the concert, show, game, etc.
  • I want to get front row seats, but they are too expensive.
  • The concert was amazing. We had front row seats.
3. a concert T-shirt: a T-shirt with the band's name or picture that can be purchased at a concert
  • Did you buy a concert T-shirt?
  • Let's get a couple of concert T-shirts before the concert starts.

Amslink cam kết sẽ đồng hành cùng quý phụ huynh học sinh đảm bảo kết quả học tập xuất sắc và giúp con mài giũa 4 kỹ năng tiếng Anh! 

Phụ huynh đăng ký nhận tư vấn chuyên sâu tại: http://bit.ly/Tuvan_ams

Trân trọng,

Amslink English Center
Bài viết liên quan


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ1

x
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ
Tìm
khóa học
Lịch
Khai giảng
Đặt lich
Test ngay
Liên hệ tư vấn
Vài dòng mô tả form
X

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ