Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
6A15 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hải Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
5B9 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Đặng Sen HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A5 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Khánh Linh  HS lớp 4 Đăng ký ngay
3A6 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Khánh Linh HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Quỳnh Anh HS lớp 2  Đăng ký ngay
5B8 Thứ 7 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Oanh  HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A4 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Khánh Linh HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A5 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Vân Linh HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A1 Chủ Nhật 10h00 - 11h45  Cô Khánh Linh HS lớp 2  Đăng ký ngay
7B5 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Tú Anh  HS lớp 7 Đăng ký ngay
6A3 Thứ 5 18h00 - 20h30  Sẽ thông báo  HS lớp 6 Đăng ký ngay
3A2 Thứ 7 14h00 - 15h45  Cô Kim Nữ  HS lớp 3 Đăng ký ngay
2A6 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Nguyễn Hiền  HS lớp 2 Đăng ký ngay
5B7 Chủ nhật 10h00 - 11h45  Cô Đặng Sen  HS lớp 4 lên 5 Đăng ký ngay
4A3 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Kim Dung  HS lớp 3 lên 4 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 7 14h00 - 15h45  Cô Lê Trang  HS lớp 4 Đăng ký ngay
8C6 Chủ Nhật 18h00 - 20h30  Cô Xuân Quỳnh HS lớp 8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
KET 10 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Emily HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
Movers 10 Thứ 4 18h00 - 20h00  Thầy Cameron  HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
Movers 9 Thứ 7 8h00 - 10h00  Cô Rebecca HS lớp 3-4  Đăng ký ngay
FCE 1 Chủ Nhật 16h30 - 19h00  Thầy Adam Lewis  HS lớp 8-9 Đăng ký ngay
Pre - Starters 7A Thứ 7 16h00 - 17h30  Thầy Ashley HS lớp 1-3 Đăng ký ngay
Pre-School 8A Chủ Nhật 8h30 - 9h30  Thầy Brady HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
PET1 Thứ 3 18h00 - 20h30  Cô Emily HS lớp 7-8  Đăng ký ngay
Flyers 7 Thứ 7 8h00 10h00  Cô Summer HS 9-10 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 8 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Cô Summer  HS 8-9 tuổi Đăng ký ngay
Pre - Starters 7A Chủ Nhật 14h00 - 15h30  Thầy Jackson HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 7A Thứ 4 18h00 - 19h30  Thầy Oliver HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
PET 3B Thứ 5 18h00 - 20h30  Thầy Ben  HS lớp 7-8 Đăng ký ngay
Pre-Schools 6A Thứ 5 18h00 - 19h30  Cô Rebecca HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 2 Chủ nhật 14h00 - 16h00  Thầy Marshall  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
KET 1A Chủ Nhật 16h00 - 18h30  Cô Georgia HS lớp 6 - 7  Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2 Thứ 7 8h00 - 9h30  Thầy Jake HS 4-7 tuổi  Đăng ký ngay
Phonics 1 Thứ 2 18h00 - 19h30  Thầy Jake HS 4-7 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp tiếng Anh Chuyên - Intensive
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
9 Chuyên 2 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hồng Linh HS lớp 9  Đăng ký ngay
8 Chuyên 2 Chủ Nhật 16h30 - 19h00  Cô Trang Ams HS lớp 8  Đăng ký ngay
8 Chuyên 1 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Thanh Vân HS lớp 8  Đăng ký ngay
7 Chuyên 3 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Thanh Vân HS lớp 7  Đăng ký ngay
6 Chuyên 2 Chủ Nhật 16h30 - 19h00  Thầy Nhật Tuấn HS lớp 6  Đăng ký ngay
Lớp Phát âm
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
PnP 3 Chủ Nhật 8h00 - 9h30  Thầy Cormac HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
PnP 2 Thứ 2 18h00 - 19h30  Thầy Robert  HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A3 Chủ Nhật 16h00 - 17h45  Cô Thanh Bình HS lớp 3  Đăng ký ngay
6A4 Chủ Nhật 16h00 - 18h30  Cô Nguyễn Ảnh  HS lớp 6 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Thanh Bình HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Bình  HS lớp 3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 6 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy Jake HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Pre-School 5A Chủ Nhật 10h00 - 11h30  Thầy Jake  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre - Starters 4A Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Emily  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 4A Thứ 6 18h00 - 19h30  Cô Emily  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 1A Thứ 7 10h00 - 11h30  Cô Georgia HS sinh năm 2011, 2012  Đăng ký ngay
Movers 1 Chủ Nhật 09h45 - 11h45  Cô Sophie HS lớp 3 - 4 - 5 Đăng ký ngay
Flyers - 2 Thứ 6 18h00 - 20h00  Cô Georgia HS lớp 5,6 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A3 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Kim Dung  HS lớp 4 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 7 18h00 - 20h30  Cô Thu Hiền HS lớp 6  Đăng ký ngay
4A1 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Thu Hiền HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A3 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Hoài Thu HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A3 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Ngọc Mai  HS lớp 2 Đăng ký ngay
8C1 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Bích Vân HS lớp 8 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Tuyết Nhung HS lớp 5  Đăng ký ngay
3B2 Thứ 7 08h00 - 09h45  Cô Kim Dung HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A1 Chủ Nhật 08h00 - 09h45  Cô Kim Dung HS lớp 2  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-School 3A Thứ 7 10h00 - 11h30  Thầy Jackson HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 2A Thứ 4 18h00 - 19h30    HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Jack 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 7A Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Katherine 5 - 6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A7 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Quỳnh Anh HS lớp 4 Đăng ký ngay
2A1 Chủ Nhật 16h00 - 17h45  Cô Thanh Thủy  HS lớp 2 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 4 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Cormac  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 5A Thứ 7 8h00 - 9h30  Thầy Cormac  HS 4-5 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Schools 5A Chủ nhật 10h00 - 11h30  Thầy Ashley  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
5B2 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Thanh Thủy HS lớp 5  Đăng ký ngay
4A2 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Hải Anh HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A1 Chủ nhật 8h00 - 10h30  Cô Thanh Vân  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Huyền  HS lớp 3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Flyers 2 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Jake HS 9-11 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 3 18h00 - 20h00  Thầy Jake HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 2 Chủ Nhật 16h45 - 18h45  Thầy Cormac HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 2A Thứ 7 9h45 - 11h15  Thầy Robert  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
KET 1A Chủ nhật 14h00 - 16h30  Thầy Cormac  HS 11-13 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 3 18h00 - 19h30  Thầy Robert  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone