Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A8 Thứ 7 14h00 - 15h45  Sẽ thông báo HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A10 Thứ 3 18h00 - 19h45  Sẽ thông báo HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A4 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Hương Thảo HS lớp 2  Đăng ký ngay
3A9 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Hiền HS lớp 3  Đăng ký ngay
6A17 Thứ 2 18h00 - 20h30  Cô Hoài Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
5B11 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Hiền HS lớp 5 Đăng ký ngay
3A8 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Quỳnh Anh HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A3 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Khánh Linh HS lớp 2  Đăng ký ngay
4A6 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Đặng Sen HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A15 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hải Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Movers 16 Thứ 3 18h00 - 20h00  Thầy Ryno HS lớp 4-5  Đăng ký ngay
Movers 15 Thứ 2 18h00 - 20h00  Cô Alexa HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
PET 2 Thứ 7 14h00 - 16h30  Thầy Matt HS lớp 8-9  Đăng ký ngay
Starters 16 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy Ryno HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Starters 13 Thứ 3 18h00 - 20h00  Thầy Kyle HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Flyers 9 Thứ 7 16h00 - 18h00  Thầy Liam HS lớp 5-6  Đăng ký ngay
Movers 17 Thứ 7 18:00 - 20:00  Thầy Liam HS lớp 4-5     Đăng ký ngay
Pre-Starters 12A Thứ 3 18h00 - 19h30  Cô Emily HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 9A Chủ Nhật 16h15-17h45  Thầy Liam HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 12A Chủ Nhật 10h15 - 11h45  Thầy Marshall HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 12 Thứ 7 14h00 - 16h00  Thầy Andrew HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Flyers 8 Thứ 5 18h00 - 20h00  Thầy Marshall HS lớp 5-6  Đăng ký ngay
KET 1A Chủ Nhật 9h30 - 12h00  Cô Alexa HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
KET 9B Thứ 4 18h00 - 20h30  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
Pre-School 3A Thứ 6 18h00 - 19h30  Cô Leanne HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 11A Chủ Nhật 16h15 - 17h45  Thầy Alex HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 10 Chủ Nhật 16h15 - 18h15  Cô Alexa HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 14 Thứ 7 10h00 - 12h00  Thầy Alex HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
KET 6B Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Abigail HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
PET 6A Thứ 7 18h00 - 20h30  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
Flyers 12 Thứ 7 9h45 - 11h45  Cô Molly HS lớp 4-6  Đăng ký ngay
KET 2A Thứ 7 15h15 - 17h45  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
FCE 2A Chủ Nhật 18h15 - 20h45  Thầy Daniel HS lớp 8-9  Đăng ký ngay
Pre-School 2 Chủ Nhật 10h15-11h45  Cô Molly HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2A2 Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Molly HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp tiếng Anh Chuyên - Intensive
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
9 Chuyên 1 Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Hoàng My HS lớp 9  Đăng ký ngay
9 Chuyên 2 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hồng Linh HS lớp 9  Đăng ký ngay
8 Chuyên 1 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Thanh Vân HS lớp 8  Đăng ký ngay
Lớp Phát âm - Phonetics
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
PnP Intensive 2 Thứ 2 18h00 - 19h30  Thầy Robert HS lớp 3-5  Đăng ký ngay
PnP 3 Chủ Nhật 8h00 - 9h30  Cô Emily HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A4 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Nguyễn Ảnh HS lớp 3  Đăng ký ngay
8B1 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Thu Trang HS lớp 7-8  Đăng ký ngay
5C3 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Phương Linh HS lớp 5  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 6A Thứ 4 18h00 - 19h30  Cô Meabh HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 2 18h00 - 19h30  Cô Leanne  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2A1 Thứ 7 8h00 - 9h30  Sẽ thông báo HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Chủ Nhật 16h30 - 18h15  Cô Thanh Ngân HS lớp 3  Đăng ký ngay
9A1 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Bích Vân HS lớp 9  Đăng ký ngay
6A2 Thứ 7 18h00 - 20h30  Cô Kim Nữ HS lớp 6  Đăng ký ngay
5C3 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Hoài Thu HS lớp 5  Đăng ký ngay
4C1 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Hoàng Linh HS lớp 4  Đăng ký ngay
2A1 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Thanh Hiền HS lớp 2 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-School 4A Thứ 6 18h00 - 19h30  Cô Alexander HS 5-6 tuôi Đăng ký ngay
PET 2B Chủ Nhật 16h15 - 18h45  Thầy Rivers HS lớp 7-8  Đăng ký ngay
Movers 4 Thứ 7 9h30 - 11h30  Cô Meredith HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 6 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy Gibbons HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Starters 6 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Jackson HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A9 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Phùng Hằng  HS lớp 4 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 2 18h00 - 20h30  Cô Quỳnh Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Lê Thùy HS lớp 3  Đăng ký ngay
4A8 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Thanh Huyền  HS lớp 4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 6A Thứ 5 18:00 - 19:30  Thầy Alex Roache HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 7 Thứ 5 18h00 - 20h00  Thầy John HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Starters 6 Thứ 7 18h00 - 20h00  Thầy Cormac  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A3 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A1 Chủ Nhật 8h00 - 10h30  Cô Thanh Vân HS lớp 6  Đăng ký ngay
4A2 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Hải Anh HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Huyền HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B3 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 5  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 5A Thứ 5 18h00 - 19h30  Cô Emily HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 3A Thứ 2 18h00 - 19h30  Cô Emily HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Liam HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Movers 3 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Liam HS lớp 3-4  Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Liam HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Thứ 7 16h00 - 17h30  Cô Molly HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 16h00 17h30  Cô Alexa  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
KET 1A Chủ nhật 14h00 - 16h30  Thầy Cormac  HS 11-13 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 1 Chủ nhật 8h00 - 10h00  Thầy Robert  HS 9-11 tuổi Đăng ký ngay
Movers 1 Thứ 7 14h00 - 16h00  Thầy Robert  HS 8-9 tuổi Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone