Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Chủ nhật 15h - 16h45  Ngô Hằng HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B8 Thứ 2 18h - 19h45  Thiên Hương HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A3 Thứ 6 18h - 19h45  Hồng Trang HS lớp 4 Đăng ký ngay
2A3 Chủ Nhật 16h15 -18h  Hoàng Minh HS Lớp 2,3 Đăng ký ngay
4B1 Thứ 7 16h00-17h45  Cô Thu Giang HS lớp 4 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 3 18h00-19h45  Cô Khánh Linh HS lớp 3 Đăng ký ngay
9A2 Thứ 4 18h00-20h30  Cô Tú Anh HS lớp 9 Đăng ký ngay
9E1 Thứ 7 18h00-20h30  Cô Minh Giang HS lớp 9 Đăng ký ngay
8A5 Thứ 5 18h00-20h30  Cô Minh Giang HS lớp 8 Đăng ký ngay
7A10 Thứ 6 18h00-20h30  Cô Thu Trang HS lớp 7 Đăng ký ngay
5C6 Chủ nhật 10h00-11h45  Cô Phương Linh HS lớp 5 Đăng ký ngay
2A2 Thứ 7 10h00 - 11h45  Sẽ thông báo HS lớp 2 Đăng ký ngay
3A4 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Thu Quỳnh HS lớp 3 Đăng ký ngay
4A9 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Hoài Thu HS lớp 4 Đăng ký ngay
6A18 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Thúy Chinh HS lớp 6 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre - School 10A Thứ 5 18h-19h30  Ben Adam 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 18 Thứ 7 18h - 20h  Cô Suzie Lớp 3,4,5 Đăng ký ngay
Pre-starter 14A Thứ 4 18h - 19h30  Cô Katie Lớp 1,2 Đăng ký ngay
FCE 1B Chủ Nhật 16h30-19h00  Thầy Andrew HS lớp 8,9 Đăng ký ngay
Pre-school 2B Chủ Nhật 10h15-11h45  Cô Molly HS 4,5 tuổi Đăng ký ngay
Starters 10 Chủ Nhật 16h15-18h15  Cô Alexa HS lớp 3,4 Đăng ký ngay
Starters 4 Thứ 6 18h00-20h00  Thầy Matt HS lớp 3,4 Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Chủ Nhật 14h00-15h30  Thầy Alex HS lớp 1,2 Đăng ký ngay
Pre-starters 2A Thứ 7 16h00 - 17h30  Cô Suzie HS lớp 1,2 Đăng ký ngay
Lớp Phát âm - Phonetics
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonetics & Pronunciation INT 1 CN 08:00-09:30  Alexander Roache HS lớp 3 - 4 Đăng ký ngay
Lớp tiếng Anh Chuyên - Intensive
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
9A1 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Quách Trang HS lớp 9 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 7 8:00 - 9:45  Cô Nguyễn Ảnh HS lớp 4 Đăng ký ngay
2A1 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 2 Đăng ký ngay
3A1 Chủ nhật 09H45-11h30  Cô Thanh Bình HS lớp 3 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 7 08h00-09h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 4 Đăng ký ngay
5B1 Chủ nhật 14h00-15h45  Cô Thanh Bình HS lớp 5 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
PET 2A Thứ 6 18:00-20:30  Thầy Jackson McGrath HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Flyers.1 Thứ 4 18:00-20:00  Cô Molly Thomsen HS lớp 4-5-6 Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 7 18:15-20:15  Thầy Alexander Roache HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Thứ 4 18h00 - 19h30  Cô Karra HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 10:00-11:30  Cô Suzie HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 6 Chủ nhật 14:00-16:00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 3B Thứ 2 18:00-20:00  Thầy Ryno HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1B Thứ 2 18h00 - 19h30  Thầy Jakes Voster HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 7 Chủ nhật 08:00 - 10:00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 4 Thứ 7 16:00-18:00  Thầy Jesse HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 10:00-11:30  Cô Suzie HS 5 - 6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 5B Chủ nhật 10h00-11h30  Thầy Jake Stanley HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 1A Thứ 7 10:00-11:30  Thầy Matt HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 7A Thứ 7 16h00-17h30  Thầy Ryno HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 8 Chủ nhật 16h00-18h00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Movers 4 Chủ nhật 08h00 - 10h00  Cô Madison HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
Flyers 3 Thứ 3 18h00-20h00  Cô Louise HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A5 Thứ 5 18h00 - 19h45  Hoài Anh HS lớp 4 Đăng ký ngay
4A4 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Mỹ Linh HS lớp 4 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Mỹ Linh HS lớp 4 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 3 18h00-19h45  Cô Kim Nữ HS lớp 5 Đăng ký ngay
5B4 Thứ 7 10h00-11h45  Cô Kim Dung HS lớp 5 Đăng ký ngay
5D1 Thứ 5 18h00-19h45  Thầy Hoàng Linh HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A3 Thứ 6 18h00-20h30  Cô Bích Vân HS lớp 6 Đăng ký ngay
9A1 Thứ 5 18h00-20h30  Cô Bích Vân HS lớp 9 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-starters.2A Thứ 7 14h30- 16h00  Averie HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters.1 Thứ 7 16h15 - 18h15  Averie HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 7 16h00-17h30  Thầy Andrew HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 4 Thứ 7 9h30-11h30  Cô Meredith HS 8-9 tuổi Đăng ký ngay
PET 3 Chủ nhật 9h30-11h30  Thầy Rivers HS 11-12 tuổi Đăng ký ngay
FCE 1 Thứ 2 18h00-20h30  Thầy Rivers HS 12-13 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A2 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Ngô Hằng HS lớp 4 Đăng ký ngay
5B3 Thứ 7 10h-11h45  Nguyễn Thị Minh Thu HS lớp 5 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 5 18h-20h30  Phan Thị Chi HS lớp 8 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 4 18h-20h30  Phan Thị Chi HS lớp 6 Đăng ký ngay
4B1 Thứ 4 18h-19h45  Phùng Thị Hằng HS lớp 4 Đăng ký ngay
7A2 Thứ 6 18h-20h30  Quỳnh Nga HS lớp 7 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 7A Chủ nhật 10h-11h30  Jesse HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 6B Chủ nhật 8h-10h  Louise HS 6 - 7 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 5 Thứ 5 18h-20h  Louise HS lớp 4 - 6 Đăng ký ngay
KET 2B Chủ nhật 14h-16h30  Jesse HS lớp 6 - 7 Đăng ký ngay
KET 3A Thứ 3 18h-20h30  Johnny HS lớp 6 - 7 Đăng ký ngay
KET 4A Thứ 5 18h-20h30  Jesse HS lớp 6 - 7 Đăng ký ngay
Pre-starters 8A Chủ nhật 16h-17h30  Averie HS 6 - 7 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4B2 Thứ 7 10h00-11h45  Cô Thảo Anh HS Lớp 3-4-5 Đăng ký ngay
6A3 Chủ nhật 17h00-19h30  Cô Đỗ Giang HS Lớp 6 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 3 18h00-19h45  Cô Thảo Anh HS lớp 3 - 4 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 7 10h00-11h45  Cô Thảo Anh HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
7A1 Chủ nhật 08h00-10h30  Cô Thanh Vân HS L7-8 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 7 08h00-09h45  Cô Đỗ Giang HS L2-3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters4 Thứ 4 18h00-20h00  Thầy Anthony HS Lớp 2-3-4 Đăng ký ngay
Pre-school4A Thứ 7 14h00-15h30  Cô Carly HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters4B Chủ nhật 16h00-18h00  Cô Molly HS 6-8 tuổi Đăng ký ngay
KET1A Chủ nhật 08h00-10h30  Thầy Anthony HS L6-7-8 Đăng ký ngay
PET1A Chủ nhật 14h00-16h30  Thầy Anthony HS 7-8 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
6A2 Chủ Nhật 16h00 - 18h30   Thầy Nguyễn Quý HS lớp 6 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 7 16h00 - 17h45  Sẽ thông báo HS lớp 5 Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18:00 - 19:45  Cô Thùy Linh HS lớp 3 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Phùng Hằng HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
7A1 Chủ Nhật 16:00-18:30  Cô Tú Anh  HS lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 3 Thứ 3 18h00 - 20h00  Cô Mollie HS lớp 2-3-4 Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Jesse HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
Pre-starters 3A Chủ Nhật 14h00 - 15h30  Thầy Conor HS 5-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 2 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Conor HS lớp 2-4 Đăng ký ngay
Flyers 2 Thứ 4 18h00 - 20h00  Thầy Jesse  HS lớp 4-6 Đăng ký ngay
KET 1A Thứ 3 18h00 - 20h30  Thầy Conor  HS lớp 5-7 Đăng ký ngay
LỚP NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
5B2 Chủ nhật 10h00 - 11h45  Thầy Nguyễn Quý HS lớp 5 Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  cô Trịnh Hằng HS lớp 3 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Thùy Dung HS lớp 4 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Trần Phương HS lớp 8, 9 Đăng ký ngay
2A1 Chủ nhật 18h00 - 19h45  cô Phùng Hằng HS lớp 2 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Đặng Sen HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B1 Chủ nhật 14h00 - 15h45  Cô Đặng Sen HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Phan Chi HS lớp 6 Đăng ký ngay
6A2 Thứ 5 18h00 - 20h30  Thầy Nguyễn Quý HS lớp 6 Đăng ký ngay
LỚP GIAO TIẾP TOÀN DIỆN
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Flyers.2 Thứ 7 18h00 - 20h00  cô Suzie HS 10 - 11 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 3A Thứ 7 14h00 - 15h30  Cô Louise HS 6 - 7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 2 Chủ nhật 8h00 - 10h00  Cô Suzie HS lớp 2, 3 Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 5 18h00 - 20h00  Thầy Andrew HS lớp 3, 4 Đăng ký ngay
Movers.1 Chủ nhật 10h00 - 12h00  Thầy Andrew HS lớp 4 - 5 Đăng ký ngay
KET.1A Chủ nhật 16h00 - 18h30  Thầy Andrew HS lớp 6 - 7 Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone