Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
7A9 Thứ 3 18h00 - 20h30  Cô Cẩm Vân HS lớp 7  Đăng ký ngay
3A9 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Hiền HS lớp 3  Đăng ký ngay
6A17 Thứ 2 18h00 - 20h30  Cô Hoài Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
5B11 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Nguễn Hiền HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A7 Chủ Nhật 14h00 - 15h45  Cô Ngọc Phương HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A8 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Quỳnh Anh HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A3 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Khánh Linh HS lớp 2  Đăng ký ngay
4A6 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Đặng Sen HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A15 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hải Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
KET 6A Thứ 7 18h00 - 20h30  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
Movers 12 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Jackson HS lớp 3-4  Đăng ký ngay
Flyers 11 Thứ 4 18h00 - 20h00  Cô Rebecca HS lớp 4-6  Đăng ký ngay
Flyers 12 Thứ 7 9h45 - 11h45  Cô Molly HS lớp 4-6  Đăng ký ngay
KET 2A Thứ 7 15h15 - 17h45  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
FCE 2A Chủ Nhật 18h15 - 20h45  Thầy Daniel HS lớp 8-9  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4 Chủ Nhật 14h00 - 15h30  Thầy Alex HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 2 Chủ Nhật 10h15-11h45  Cô Molly HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Flyers 5 Thứ 4 18h00 - 20h00  Cô Abigail HS 9-10 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 7 Thứ 7 16h00 - 18h00  Thầy Kyle HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 7 Chủ Nhật 10h00 - 12h00  Cô Emily HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 9A Thứ 6 18h00 - 19h30  Cô Molly HS 6-8 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 4 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Matt HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
KET 9 Thứ 4 18h00 - 20h30  Thầy Rivers HS lớp 6-7  Đăng ký ngay
Movers 9 Thứ 7 8h00 - 10h00  Cô Rebecca HS lớp 3-4  Đăng ký ngay
FCE 1 Chủ Nhật 16h30 - 19h00  Thầy Adam Lewis  HS lớp 8-9 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2A2 Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Molly HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp tiếng Anh Chuyên - Intensive
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
9 Chuyên 1 Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Hoàng My HS lớp 9  Đăng ký ngay
9 Chuyên 2 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Hồng Linh HS lớp 9  Đăng ký ngay
8 Chuyên 1 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Thanh Vân HS lớp 8  Đăng ký ngay
Lớp Phát âm - Phonetics
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
PnP 3 Chủ Nhật 8h00 - 9h30  Cô Emily HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
2A1 Chủ Nhật 9h45 - 11h30  Cô Hương Thảo HS lớp 2  Đăng ký ngay
4A3 Chủ Nhật 18h00 - 19h45  Cô Hoài Thu HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A3 Chủ Nhật 16h00 - 17h45  Cô Thanh Bình HS lớp 3  Đăng ký ngay
6A4 Chủ Nhật 16h00 - 18h30  Cô Nguyễn Ảnh  HS lớp 6 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Thanh Bình HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Bình  HS lớp 3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 6A Thứ 7 14h00 - 15h30  Cô Abigail HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 2 18h00 - 19h30  Cô Leanne  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 6 Chủ Nhật 18h00 - 20h00  Cô Abigail HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 5A Thứ 3 18h00 - 19h30  Cô Elysha HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 6 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy Jake HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Pre-School 5A Chủ Nhật 10h00 - 11h30  Thầy Jake  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre - Starters 4A Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Emily  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 4A Thứ 6 18h00 - 19h30  Cô Emily  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 1A Thứ 7 10h00 - 11h30  Cô Georgia HS sinh năm 2011, 2012  Đăng ký ngay
Movers 1 Chủ Nhật 09h45 - 11h45  Cô Sophie HS lớp 3 - 4 - 5 Đăng ký ngay
Flyers - 2 Thứ 6 18h00 - 20h00  Cô Georgia HS lớp 5,6 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2A1 Thứ 7 8h00 - 9h30  Sẽ thông báo HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A4 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Ngọc Phương HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A7 Chủ Nhật 16h45 - 18h30  Cô Thúy Chinh HS lớp 6 Đăng ký ngay
2A1 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Băng HS lớp 2 Đăng ký ngay
4A3 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Kim Dung  HS lớp 4 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 7 18h00 - 20h30  Cô Thu Hiền HS lớp 6  Đăng ký ngay
4A1 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Thu Hiền HS lớp 4  Đăng ký ngay
3A3 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Hoài Thu HS lớp 3  Đăng ký ngay
2A3 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Ngọc Mai  HS lớp 2 Đăng ký ngay
8C1 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Bích Vân HS lớp 8 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Tuyết Nhung HS lớp 5  Đăng ký ngay
3B2 Thứ 7 08h00 - 09h45  Cô Kim Dung HS lớp 3  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Movers 4 Thứ 7 9h30 - 11h30  Cô Meredith  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Starters 6 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy John HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Thứ 7 16h15 - 17h45  Thầy Marshall HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 3A Thứ 7 10h00 - 11h30  Thầy Jackson HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 2A Thứ 4 18h00 - 19h30    HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Jack 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 7A Thứ 7 8h00 - 9h30  Cô Katherine 5 - 6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A8 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Phan Huyền HS lớp 4  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 5 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Oliver  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 6A Chủ Nhật 8h00 - 9h30  Thầy Daniel HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Flyers 3 Thứ 5 18h00 - 20h00  Thầy Kyle  HS 9-11 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 5A Thứ 7 8h00 - 9h30  Thầy Cormac  HS 4-5 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A2 Chủ Nhật 14h00 - 15h45  Cô Thanh Hiền HS lớp 3  Đăng ký ngay
5B3 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 5  Đăng ký ngay
5B3 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 5  Đăng ký ngay
6A2 Thứ 3 18h00 - 20h30  Cô Thúy Chinh HS lớp 6  Đăng ký ngay
5B2 Chủ Nhật 8h00 - 9h45  Cô Thanh Thủy HS lớp 5  Đăng ký ngay
4A2 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Hải Anh HS lớp 4  Đăng ký ngay
6A1 Chủ nhật 8h00 - 10h30  Cô Thanh Vân  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thanh Huyền  HS lớp 3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 3 Thứ 7 18h00 - 20h00  Cô Alexa HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Thứ 7 16h00 - 17h30  Cô Molly HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 16h00 17h30  Cô Alexa  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 3A Thứ 6 18h00 - 19h30  Thầy Kyle HS 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Flyers 2 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Jake HS 9-11 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 3 18h00 - 20h00  Thầy Jake HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 2 Chủ Nhật 16h45 - 18h45  Thầy Cormac HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
KET 1A Chủ nhật 14h00 - 16h30  Thầy Cormac  HS 11-13 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 3 18h00 - 19h30  Thầy Robert  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 3A1 Chủ Nhật 10h15-11h45  Thầy Robert HS 6-8 tuổi  Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone