Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
6A17 Thứ 6 18h00 - 20h30  Sẽ thông báo HS lớp 6  Đăng ký ngay
5B6 Thứ 2 18h00 - 19h45  Sẽ thông báo HS lớp 5 Đăng ký ngay
2A1 Thứ 6 18h00 - 19h45  Thu Quỳnh HS lớp 2 Đăng ký ngay
3A3 Thứ 4 18h00 - 19h45  Thu Quỳnh HS lớp 3 Đăng ký ngay
4A8 Thứ 7 10h00 - 11h45  Thu Quỳnh HS lớp 4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters.4 Thứ 6 18h00 - 20h00  Matt HS lớp 2 - 3 Đăng ký ngay
Starters.7 CN 10h00 - 12h00  Alexander HS lớp 2 - 3 Đăng ký ngay
Pre-starters.13A Thứ 3 18h00 - 19h30  Emily HS 6 - 7 tuổi Đăng ký ngay
Movers.17 Thứ 7 18h00 - 20h00  Liam HS lớp 3 - 4 Đăng ký ngay
Movers.5 Thứ 5 18h00 - 20h00  Abigail HS lớp 3 - 4 Đăng ký ngay
KET.5A Thứ 7 14h00 - 16h30  Jackson HS lớp 6 - 7 Đăng ký ngay
PET.3B Thứ 7 15h30 - 18h00  Alexander HS lớp 7 - 8 Đăng ký ngay
Pre-school.4A Thứ 7 16h00 - 17h30  Liam HS 5 - 6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp Phát âm - Phonetics
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonetics & Pronunciation INT 1 CN 08:00-09:30  Alexander Roache HS lớp 3 - 4 Đăng ký ngay
Lớp tiếng Anh Chuyên - Intensive
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
5INT1 Thứ 3 18h00 - 20h  Cô Quỳnh Trang HS lớp 5 Đăng ký ngay
5INT2 Chủ nhật 8h00 - 10h00  Thầy Đình Nguyên HS lớp 5 Đăng ký ngay
6INT1 Thứ 4 18:00-20:30  Thầy Đình Nguyên HS lớp 6 Đăng ký ngay
6INT2 CN 14:00-16:30  Cô Cẩm Vân HS lớp 6 Đăng ký ngay
6INT3 Thứ 5 18:00-20:30  Cô Hồng Nhung HS lớp 6 Đăng ký ngay
7INT1 Thứ 2 18:00-20:30  Cô Thu Giang HS lớp 7 Đăng ký ngay
7INT2 Chủ nhật 16h45 - 19h15  Cô Quỳnh Trang HS lớp 7 Đăng ký ngay
7INT3 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Quỳnh Trang HS lớp 7  Đăng ký ngay
8INT1 Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Thu Giang HS lớp 8 Đăng ký ngay
8INT2 Chủ nhật 13h45 - 16h15  Thầy Nhật Tuấn HS lớp 8 Đăng ký ngay
9INT1 Chủ nhật 14h00 - 17h00  Thầy Thành Sơn HS lớp 9  Đăng ký ngay
9INT2 Thứ 2 18h00 - 21h00  Cô Hồng Nhung HS lớp 9  Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A4 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Nguyễn Ảnh HS lớp 3  Đăng ký ngay
5C3 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Phương Linh HS lớp 5  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
KET 3A Chủ nhật 16:00-18:30  Cô Louise HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Flyers 3 Thứ 3 18:00-20:00  Cô Louise HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
Starters 8 Chủ nhật 16:00-18:00  Thầy Jake HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 2B Thứ 7 16:00-17:30  Thầy Ryno HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 1A Thứ 7 10:00-11:30  Thầy Matt HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 3A Thứ 7 16h00 - 17h30  Cô Erin HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1A Thứ 2 18h00 - 19h30  Thầy Jakes Voster HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Phonics 2B1 Thứ 7 8h00 - 9h30  Thầy Andrew HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Kim Nữ HS lớp 2 lên 3 Đăng ký ngay
3B1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Trần Duyên HS lớp 2 lên 3 Đăng ký ngay
7A1 Thứ 7 18h00 - 20h30  Cô Kim Dung HS lớp 6 lên 7 Đăng ký ngay
9A1 Thứ 5 18h00 - 20h30  Cô Bích Vân HS lớp 8 lên 9 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Trần Duyên HS lớp 3 lên 4 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Bích Ngân HS lớp 5 lên 6   Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
FCE 1A Thứ 2 18h00 - 20h30  Thầy Rivers Moore HS lớp 8-9 Đăng ký ngay
PET 4A Thứ 7 16h00 - 18h30  Cô Molly Thomsen HS lớp 7-8 Đăng ký ngay
Pre - starters 4A Thứ 7 16h30 - 18h00  Thầy Marshall Kennedy HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 5A Chủ Nhật 10h00 - 11h30  Cô Meredith  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 4 Thứ 7 9h30 - 11h30  Cô Meredith HS 8-9 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 6 Chủ Nhật 14h00 - 16h00  Thầy Gibbons HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A9 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Phùng Hằng  HS lớp 4 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 2 18h00 - 20h30  Cô Quỳnh Anh HS lớp 6  Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Lê Thùy HS lớp 3  Đăng ký ngay
4A8 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Thanh Huyền  HS lớp 4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre - starters 1A Thứ 3 18h00 - 19h30  Thầy Jake Voster HS lớp 1 - 2 Đăng ký ngay
Pre-school 6A Thứ 5 18:00 - 19:30  Thầy Alex Roache HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 7 Thứ 5 18h00 - 20h00  Thầy John HS lớp 2-3  Đăng ký ngay
Starters 6 Thứ 7 18h00 - 20h00  Thầy Cormac  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
5C1 Thứ 2 18h00-19h45  Cô Hải Anh HS lớp 5 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 7 8h00 - 9h45  Cô Đỗ Thu Giang HS lớp 2 và 3 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 5A Thứ 5 18h00 - 19h30  Cô Emily HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 3A Thứ 2 18h00 - 19h30  Cô Emily HS 5-6 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 2 18h00 - 20h00  Thầy Liam HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 3 Thứ 6 18h00 - 20h00  Thầy Liam HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
Flyers 4 Thứ 7 14h00 - 16h00  Thầy Anthony HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Phùng Hằng  HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Kim Nữ HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
5B1 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Phùng Hằng  HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 6 18h00 - 20h30  Cô Tú Anh  HS lớp 6 Đăng ký ngay
7A1 Chủ Nhật 16:00-18:30  Cô Tú Anh  HS lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-School 2A Thứ 7 8h30 - 10h00  Sẽ thông báo HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 2A Thứ 5 18h00 - 19h30  Sẽ thông báo HS 5-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 5 18h00 - 20h00  Sẽ thông báo  HS lớp 2-4 Đăng ký ngay
Movers 1 Thứ 7 14h00 - 16h00  Sẽ thông báo  HS lớp 3-5 Đăng ký ngay
Flyers 1 Chủ Nhật 8h00 - 10h00  Sẽ thông báo  HS lớp 4-6 Đăng ký ngay
KET 1A Thứ 3 18h00 - 20h30  Sẽ thông báo  HS lớp 5-7 Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone