Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
7A3 Chủ nhật 9h - 11h30  Nguyễn Dung Lớp 7 Đăng ký ngay
6A3 Chủ nhật 9h - 11h30  Hồng Trang  Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
6A4 Chủ nhật 14h - 16h30  Hoàng Nga Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
6A9 Thứ 6 18h-20h30  Nguyễn Văn Quý Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
4B1 Thứ 4 18h - 19h45  Đồng Hoàng Minh  Lớp 4 Đăng ký ngay
2A2 Thứ 7 10h - 11h45  Đào Thị Thu Thủy  Lớp 2 Đăng ký ngay
9E1 Thứ 7 18h - 20h30  Nguyễn Thúy Chinh Lớp 9 trình độ nâng cao Đăng ký ngay
8C1 Chủ nhật 8h - 10h30  Nguyễn Diệu Linh   Lớp 8 trình độ nâng cao   Đăng ký ngay
8A2 Thứ 2 18h - 20h30  Nguyễn Tú Anh Lớp 8 Đăng ký ngay
7A1 Chủ nhật 8h - 10h30  Nguyễn Phương Linh  HS lớp 7 Đăng ký ngay
6B2 Thứ 7 14h -16h30  Nguyễn Thị Huệ Lớp 6 trình độ nâng cao Đăng ký ngay
6B1 Thứ 5 18h-20h30  Nguyễn Xuân Quỳnh Lớp 6 trình độ nâng cao Đăng ký ngay
6A14 Thứ 7 18h - 20h30  Phùng Thị Hăng Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
6A12 Thứ 7 8h - 10h30  Nguyễn Thùy Linh Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
6A1 Chủ Nhật 8h - 10h30  Nguyễn Thị Huệ Lớp 6 cơ bản Đăng ký ngay
3B1 Chủ Nhật 10h - 11h45  Lê Thị Thùy Lớp 3 Đăng ký ngay
5B8 Thứ 2 18h - 19h45  Trịnh Hằng Lớp 5 nâng cao Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Flyers 1 Thứ 7 8h-10h  Johnny Kline  9-11 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 7 Thứ 7 16h - 18h  Johnny Kline  9-11 tuổi Đăng ký ngay
FCE 2A Thứ 3 18h00 - 20h30  Deon Van Staden  14,15 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4B2 Chủ nhật 16:00-17:45  Cô Thanh Bình  HS lớp 4 Đăng ký ngay
3A3 Thứ 5 18:00 - 19:45  Cô Thu Giang  HS lớp 3, lớp 4 Đăng ký ngay
3B1 Chủ nhật 09:45-11:30  Cô Thanh Bình  HS lớp 3 Đăng ký ngay
9A1 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Quách Trang HS lớp 9 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 7 8:00 - 9:45  Cô Nguyễn Ảnh HS lớp 4 Đăng ký ngay
2A1 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 2 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 7 08h00-09h45  Cô Nguyễn Dung HS lớp 4 Đăng ký ngay
5B1 Chủ nhật 14h00-15h45  Cô Thanh Bình HS lớp 5 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 7A Thứ 7 16:00-17:30  Thầy Zachary Luke HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
PET 2A Thứ 6 18:00-20:30  Thầy Jackson McGrath HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Flyers.1 Thứ 4 18:00-20:00  Cô Molly Thomsen HS lớp 4-5-6 Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 7 18:15-20:15  Thầy Alexander Roache HS 7-8 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-Starters 4A Thứ 4 18h00 - 19h30  Cô Karra HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 10:00-11:30  Cô Suzie HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Movers 6 Chủ nhật 14:00-16:00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 1B Thứ 2 18h00 - 19h30  Cô Eileen HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 7 Chủ nhật 08:00 - 10:00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 4 Thứ 7 16:00-18:00  Thầy Jesse HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
Pre-school 5B Chủ nhật 10h00-11h30  Cô Erin HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 1A Thứ 7 10:00-11:30  Thầy Alexander Roache HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 8 Chủ nhật 16h00-18h00  Thầy Marc Benelli HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Movers 4 Chủ nhật 08h00 - 10h00  Cô Madison HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
Flyers 3 Thứ 3 18h00-20h00  Cô Louise HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
2A1 Thứ 3 18h00 - 19h45  Cô Kim Dung  HS lớp 2 Đăng ký ngay
3B1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Trần Duyên  HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 3 18h15 - 20h00  Cô Kim Nữ  HS lớp 5 Đăng ký ngay
5D1 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Huyền Trang  HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 2 18h00 - 20h30  Cô Thanh Hoa  HS lớp 6 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters.1 Thứ 7 16h15 - 18h15  Cô Averie  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
KET.3B Thứ 7 14h00 - 16h30  Thầy Marshall  HS 11-12 tuổi Đăng ký ngay
FCE.2A Chủ nhật 9h00 - 11h30  Thầy Rivers  HS 13-14 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A2 Thứ 6 18h-19h45  Sẽ thông báo HS lớp 4  Đăng ký ngay
5B3 Thứ 7 10h-11h45  Nguyễn Thị Minh Thu  HS lớp 5 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 5 18h-20h30  Phượng Linh  HS lớp 8 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 4 18h-20h30  Phan Thị Chi  HS lớp 6 Đăng ký ngay
4B1 Thứ 4 18h-19h45  Phùng Thị Hằng  HS lớp 4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
PET 2A Chủ Nhật 14h-16h30  Sẽ thông báo HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Pre-school 7A Thứ 7 10h-11h30  Madison  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 6B Thứ 5 18h- 19h30  Katie  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 6B Chủ nhật 8h-10h  Louise  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 8B Chủ nhật 16h-18h  Averie  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 7 Thứ 5 18h-20h  Zachary  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 3 18h-20h  Erin  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
KET 3A Thứ 3 18h-20h30  Fohnny  HS lớp 6-7-8 Đăng ký ngay
PET 1A Chủ nhật 14h-16h30  Jesse  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Movers 1 Thứ 2 18h-20h  Carly  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 7 18h-20h  Grey  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A2 Thứ 6 18h00-19h45  Cô Thảo Anh HS L3-4 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 7 10h00-11h45  Cô Thảo Anh  HS L3-4-5 Đăng ký ngay
5B1 Thứ 4 18h00-19h45  Cô Đặng Sen  HS L4-5 Đăng ký ngay
6A3 Chủ nhật 16h00-18h30  Cô Hải Anh  HS L6-7 Đăng ký ngay
7A1 Chủ nhật 08h00-10h30  Cô Thanh Vân HS L7-8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school2B Thứ 7 16h30-18h00  Thầy Anthony HS 5-6T Đăng ký ngay
Pre-school 3A Thứ 2 18h00-19h30  Thầy Gray  HS 4-6T Đăng ký ngay
Pre-starters 7A Chủ nhật 08h00-09h30  Cô Carly  HS 6-7T Đăng ký ngay
Pre-starters3B Thứ 6 18h00-20h00  Thầy Gray  HS 6-7T Đăng ký ngay
Flyers 5 Chủ nhật 09h45-11h45  Cô Carly  HS Lớp 4-5-6 Đăng ký ngay
KET1A Chủ nhật 08h00-10h30  Thầy Anthony  HS L6-7-8 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Thứ 7 10h00 - 11h45   Cô Phùng Hằng  HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thùy Linh  HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
7A1 Chủ Nhật 16h00 - 18h30  Cô Tú Anh  HS lớp 7 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Huyền Trang  HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A3 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Nga  HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-starters.3A Chủ Nhật 14h00 - 15h30  Thầy Conor  HS 5-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 2 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Conor  HS lớp 2-4 Đăng ký ngay
Flyers.2 Thứ 4 18h00 - 20h00  Thầy Jesse  HS lớp 4-6 Đăng ký ngay
KET 1A Thứ 3 18h00 - 20h30  Thầy Conor  HS lớp 5-7 Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 3 18h00 - 20h00  Cô Mollie  HS lớp 2-3-4 Đăng ký ngay
Pre-starters.5A Chủ nhật 10h00-11h30   Marc Beneli  5-6-7 Tuổi Đăng ký ngay
LỚP NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Trịnh Hằng  HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B2 Chủ nhật 10h00 - 11h45  Thầy Nguyễn Quý  HS lớp 5 Đăng ký ngay
LỚP GIAO TIẾP TOÀN DIỆN
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Flyers.2 Thứ 7 18h00 - 20h00  cô Suzie  HS 10 - 11 tuổi Đăng ký ngay
Starters.2 Chủ Nhật 08h00 - 10h00  cô Suzie  HS 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Starters.3 Thứ 6 18h00 - 20h00  Elizabeth  HS 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone