Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
2A6 Thứ 4 18 - 19:45  Sẽ thông báo  HS lớp 2 Đăng ký ngay
4A10 Chủ nhật 16:45 - 18:15  Sẽ thông báo  HS lớp 4 Đăng ký ngay
9E1 Thứ 7 18:00 - 20:30  Nguyễn Thúy Chinh  HS lớp 9 nâng cao Đăng ký ngay
2A2 Thứ 7 10:00-11:45  Đào Thị Thu Thủy HS lớp 2  Đăng ký ngay
5C5 Thứ 7 16:00-17:45  Vũ Thị Ngọc Khánh  HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A10 Thứ 6 18:00-20:30  Vũ Thị Cẩm Vân  HS lớp 6 Đăng ký ngay
8A4 Thứ 5 18:00-20:30  Vũ Thị Cẩm Vân  HS lớp 8 Đăng ký ngay
7A4 Chủ nhật 09:00-11:30  Nguyễn Thùy Linh  HS lớp 7 Đăng ký ngay
6A4 Chủ nhật 14:00-16:30  Hoàng Thị Nga  HS lớp 6 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Starters 6 Thứ 5 18:00 - 20:00  Sẽ thông báo  7-9 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 2A Thứ 5 18:00 - 19:30  Damian Glass  5-6 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 1 Thứ 7 8:00-10:00  Johnny Kline  9-11 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 7 Thứ 7 16:00 - 18:00  Johnny Kline  9-11 tuổi Đăng ký ngay
FCE 2A Thứ 3 18:00-20:30  Deon Van Staden  14,15 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A3 Thứ 7 15:00 - 16:45  Sẽ thông báo  HS lớp 3, lớp 4 Đăng ký ngay
2A1 Thứ 7 10h00 - 11h45  Cô Hồng Vân  HS lớp 2 Đăng ký ngay
3B1 Chủ Nhật 09:45-11:30  Cô Bích Ngọc  HS lớp 3 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 7 8:00 - 9:45  Cô Hồng Vân  HS lớp 4 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 7 08:00-09:45  Cô Nguyễn Ảnh  HS lớp 4 Đăng ký ngay
5C1 Chủ nhật 14:00-15:45  Cô Phương Thảo  HS lớp 5 Đăng ký ngay
5D2 Thứ 7 18:00-19:45  Thầy Nguyễn Quý  HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A4 Thứ 7 15:00-17:30  Thầy Nguyễn Quý  HS lớp 6 Đăng ký ngay
6A1 Chủ nhật 14:00-16:30  Cô Kim Nữ  HS lớp 6 Đăng ký ngay
8A2 Thứ 6 18:00-20:30  Cô Khánh Linh  HS lớp 8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-Starters 5A Chủ Nhật 18:00 - 19:30  Sẽ thông báo  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-School 2A Thứ 7 10:00-11:30  Cô Suzie Grinyer  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 3A Chủ Nhật 10:00-11:30  Cô Erin Colleen Mahn  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 1B Thứ 7 10:00-11:30  Cô Sarah Wilson  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-Starters 7A Thứ 7 16:00-17:30  Thầy Zachary Luke  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Movers 6 Chủ nhật 14:00-16:00  Thầy Marc Benelli  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Starters 8 Chủ nhật 16:00-18:00  Thầy Marc Benelli  HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Movers 4 Chủ nhật 08:00 - 10:00  Cô Erin Colleen Mahn  HS lớp 4-5 Đăng ký ngay
Flyers 3 Thứ 3 18:00-20:00  Thầy Brandon William  HS lớp 5-6 Đăng ký ngay
PET 2A Thứ 6 18:00-20:30  Thầy Jackson McGrath  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Thứ 7 14h00 - 15h45  Sẽ thông báo  HS lớp 3 Đăng ký ngay
3B1 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Trần Duyên  HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B1 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Kim Dung  HS lớp 5 Đăng ký ngay
5D1 Thứ 5 18h00 - 19h45  Cô Huyền Trang  HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A2 Thứ 4 18h00 - 20h30  Cô Bích Ngân  HS lớp 6 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school2A Thứ 6 18h00 - 19h30  Sẽ thông báo  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
KET4A Thứ 5 18h00 - 20h30  Thầy Alex Roache  HS 11-12 tuổi Đăng ký ngay
FCE2A Chủ nhật 9h00 - 11h30  Thầy Zachary Luke  HS 13-14 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
5B3 Thứ 7 10h-11h45  Lê Thùy  Lớp 5 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 5 18h-20h30  Phượng Linh  Lớp 8 Đăng ký ngay
7A2 Thứ 6 18h-20h30  Phượng Linh  Lớp 7 Đăng ký ngay
6A2 CN 14h - 16h30  Thùy Dương  Lớp 6 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 4 18h-19h45  Phùng Thị Hằng  Lớp 4 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 6 18h-19h45  Ngô Hằng  Lớp 4 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 4 18h-19h45  Lê Thùy  Lớp 4 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 6 18h-19h45  Đặng Sen Lớp 5  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
KET 4A Thứ 5 18h-20h30  Zachary  HS lớp 6-7-8 Đăng ký ngay
Pre-starters 6B CN 8h-10h  Louise   HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 8B CN 16h-18h  Averie   HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 1A Thứ 5 18h - 19h30  Johnny  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Movers 3 Thứ 5 18h-20h  Sarah  HS 8-10 tuổi Đăng ký ngay
KET 3A Thứ 3 18h-20h30  Johny  HS lớp 6-7-8 Đăng ký ngay
PET 1B Thứ 4 18h-20h30  Alex  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
PET 2A CN 14h-16h30  Zachary  HS lớp 6-7 Đăng ký ngay
Movers 1 Thứ 2 18h-20h  Carly   HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Movers 2 Thứ 7 18h-20h  Grey   HS 7-8 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 7A Thứ 7 10h-11h30  Madison  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 6B Thứ 5 18h- 19h30  Katie  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A2 Thứ 6 18h00-19h45  Cô Thảo Anh  HS Lớp 3-4 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 7 10h00-11h45  Cô Thảo Anh  HS Lớp 3-4-5 Đăng ký ngay
5C2 Thứ 4 18h00-19h45  Cô Đặng Sen  HS Lớp 4-5 Đăng ký ngay
6A3 Chủ nhật 16h00-18h30  Cô Hải Anh  HS Lớp 6-7 Đăng ký ngay
7A1 Chủ nhật 08h00-10h30  Cô Thanh Vân  HS Lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 3B Thứ 2 18h00-19h30  Thầy Gray  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 2B Thứ 7 16h30-18h00  Thầy Anthony  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 7A Chủ nhật 08h00-09h30  Cô Carly  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Staters1A Thứ 6 18h00-20h00  Thầy Gray  HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Flyers 5 Chủ nhật 09h45-11h45  Cô Carly  HS Lớp 4-5-6 Đăng ký ngay
KET1A Chủ nhật 08h00-10h30  Thầy Anthony  HS Lớp 6-7-8 Đăng ký ngay
KET3A Thứ 4 18h00-20h30  Sẽ thông báo  HS Lớp 6-7-8 Đăng ký ngay
Pre-school 1A Thứ 7 10h-11h30  Sẽ thông báo  HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
2A1 Thứ 2 18h30 - 20h15  Cô Trần Duyên  HS lớp 2 Đăng ký ngay
3A1 Thứ 7 10h00 - 11h45   Cô Phùng Hằng  HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  Cô Thùy Linh  HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
7A1 Chủ Nhật 16h00 - 18h30  Cô Tú Anh  HS lớp 7 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 7 16h00 - 17h45  Cô Huyền Trang  HS lớp 5 Đăng ký ngay
4A3 Thứ 2 18h00 - 19h45  Cô Nguyễn Nga  HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
3A3 Thứ 6 18h00 - 19h45  Cô Thùy Linh  HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school.2A Thứ 7 8h30 - 10h  Cô Erin  HS 4-5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters.3A Chủ Nhật 14h00 - 15h30  Thầy Conor  HS 5-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 2 Thứ 7 8h00 - 10h00  Thầy Conor  HS lớp 2-4 Đăng ký ngay
Flyers.2 Thứ 4 18h00 - 20h00  Thầy Jesse  HS lớp 4-6 Đăng ký ngay
KET 1A Thứ 3 18h00 - 20h30  Thầy Conor  HS lớp 5-7 Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 3 18h00 - 20h00  Cô Mollie  HS lớp 2-3-4 Đăng ký ngay
Pre-starters.5A Chủ nhật 10h00-11h30   Marc Beneli  5-6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school.4A Thứ 5 18h00 - 19h30  Sẽ thông báo  4-5 tuổi Đăng ký ngay
LỚP NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A2 Thứ 4 18h00 - 19h45  cô Trịnh Hằng  HS lớp 3 Đăng ký ngay
5B2 Chủ nhật 10h00 - 11h45  thầy Nguyễn Quý  HS lớp 5 Đăng ký ngay
2A1 Chủ nhật 18h00 - 19h45  cô Trần Phương  HS lớp 2 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 6 18h00 - 20h30  cô Trần Phương  HS lớp 8, 9 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 5 18h00 - 20h30  cô Phan Chi  HS lớp 6, 7 Đăng ký ngay
LỚP GIAO TIẾP TOÀN DIỆN
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Flyers.2 Thứ 7 18h00 - 20h00  cô Suzie  HS 10 - 11 tuổi Đăng ký ngay
Starters.2 Chủ Nhật 08h00 - 10h00  cô Suzie  HS 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Starters.3 Thứ 6 18h00 - 20h00  Elizabeth  HS 7 - 9 tuổi Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone