Lịch khai giảng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A6 Thứ 2 18:00 - 19:45  Cô Thùy Linh Học sinh  lớp 3 Đăng ký ngay
4A8 Thứ 5 18:00 - 19:45  Cô Đồng Ngọc Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 7 10:00 - 11:45  Cô Hoàng Linh Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
5B8 Thứ 7 14:00 - 15:45  Cô Thu Thủy Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
5C4 Thứ 7 14:00 - 15:45  Cô Nguyễn Nga Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
6A8 Thứ 3 18:00 - 20:30  Cô Thúy Chinh Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A1 Chủ nhật 08:00 - 10:30  Cô Đặng Sen Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
8A7 Chủ nhật 08:00 - 10:30  Thầy Hoàng Minh Học sinh lớp 8 Đăng ký ngay
9A4 Thứ 3 18:00 - 20:30  Cô Quỳnh Trang Học sinh lớp 9 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 6 Thứ 3 18:00 - 19:30  Cô Tessa Học sinh 4-6 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-school 8 Chủ nhật 16:45 - 18:15  Sẽ thông báo  Học sinh 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 5 Thứ 4 18:00 - 19:30  Thầy Zachary Luke Học sinh lớp 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 9 Thứ 7 08:00 - 09:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Starters 10 Chủ nhật 14:00 - 16:00  Thầy Michael Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 10 Thứ 7 14:00 - 16:00  Thầy Andew Rocca Học sinh lớp 3-4 Đăng ký ngay
Flyers 6 Chủ nhật 16:00 - 18:00  Cô Samantha Hurwitz Học sinh lớp 4-5 Đăng ký ngay
KET 1 Thứ 7 09:30 - 12:00  Thây David Beacham Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
PET 6 Thứ 7 15:15 - 17:45  Thầy Michael Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A6 Thứ 7 10:00 - 11:45  Cô Đồng Ngọc Học sinh lớp 3 Đăng ký ngay
4B1 Chủ nhật 09:45 - 11:30  Cô Bích Ngọc Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
5B2 Chủ nhật 16:00 - 17:45  Cô Phương Thảo Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 4 18:00 - 19:45  Cô Bích Ngọc Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
6A4 Chủ nhật 15:00 - 17:30  Cô Thùy Liên Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A2 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Khánh Linh Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 7 18:00 - 20:30  Cô Thùy Liên Học sinh lớp 8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-starters 2 Thứ 6 18:00 - 20:00  Sẽ thông báo Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 3 Chủ nhật 10:00 - 11:30  Cô Samantha Hurwitz Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 1 Thứ 7 08:00 - 10:00  Thầy Kristopher Schmitz Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 7 Chủ nhật 08:00 - 10:00  Thầy Kristopher Schmitz Học sinh lớp 3-4 Đăng ký ngay
KET 2 Chủ nhật 09:00 - 11:30  Thầy Andew Rocca Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
KET 8 Thứ 7 16:00 - 18:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
PET 2 Thứ 6 18:00 - 20:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
PET 10 Thứ 5 18:00 - 20:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
LỚP ĐÁNH VẦN PHÁT ÂM - FUN PHONICS
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4B1 Thứ 4 18:00 - 19:45  Cô Phạm Lụa Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Lê Vân Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
5B2 Chủ nhật 16:30 - 18:15  Cô Khánh Linh Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
6A1 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Phạm Lụa Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
6A3 Chủ nhật 14:00 - 16:30  Cô Khánh Linh Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
6A4 Thứ 3 18h00 - 20h30  Cô Kim Nữ Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A2 Thứ 3 18:00 - 20:30  Cô Bích Ngân Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 6 18:00 - 20:30  Cô Bích Vân Học sinh lớp 8 Đăng ký ngay
9A1 Thứ 3 18h00 - 20h30  Cô Huyền Trang Học sinh lớp 9 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 1 Chủ nhật 10:00 - 11:30  Cô Laura Học sinh 4-6 tuổi  Đăng ký ngay
Movers 1 Chủ nhật 14:00 - 16:00  Sẽ thông báo Học sinh lớp 3-4 Đăng ký ngay
Flyers 4 Thứ 7 18:30 - 20:30  Cô Molly Học sinh lớp 4-5 Đăng ký ngay
KET 2 Thứ 7 14:00 - 16:30  Cô Mollie Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
PET 1 Chủ nhật 08:00 - 10:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A3 Thứ 3 18:15 - 20:00  Cô Nguyễn Nga HS lớp 3 Đăng ký ngay
3A5 Thứ 7 16:30 - 18:15  Cô Hồng Trang HS lớp 3 Đăng ký ngay
4B2 Thứ 4 18:00 - 19:45  Cô Lê Thùy HS lớp 4 Đăng ký ngay
4C1 Thứ 4 18:00 - 19:45  Cô Phùng Hằng HS lớp 4 Đăng ký ngay
4A2 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Ngô Hằng HS lớp 4 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Đặng Sen HS lớp 5 Đăng ký ngay
6A2 Chủ nhật 14:00 - 16:30  Cô Thùy Dương HS lớp 6 Đăng ký ngay
7A2 Thứ 6 18:00 - 20:30  Cô Phượng Linh HS lớp 7 Đăng ký ngay
8A1 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Phượng Linh HS lớp 8  Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 2A Thứ 3 18:00 - 19:30  Sẽ thông báo HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 6B Thứ 5 18:00 - 19:30  Cô Katie HS 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 1A Thứ 5 18:00 - 19:30  Thầy Johnny HS 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 6 Chủ nhật 08:00 - 10:00  Sẽ thông báo HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
Starters 4 Thứ 7 16:00 - 18:00  Thầy Gray Brakke HS lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 3 Thứ 5 18:00 - 20:00  Cô Sarah HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
Movers 4 Thứ 6 18:00 - 20:00  Thầy Andrew HS lớp 3-4 Đăng ký ngay
KET 3B Thứ 3 18:00 - 20:30  Thầy Johnny HS lớp 6, 7 Đăng ký ngay
KET 4A Thứ 5 18:00 - 20:30  Thầy Zachary HS lớp 6. 7 Đăng ký ngay
PET 2A Chủ nhật 14:00 - 16:30  Thầy Michael HS lớp 7-8 Đăng ký ngay
Pre-school 7A Thứ 7 10h-11h30  Madison  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-school 6B Thứ 5 18h- 19h30  Katie  HS 5-6 tuổi Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
4A2 Thứ 7 14:00 - 15:45  Cô Khánh Linh Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
5A2 Thứ 6 18:00 - 19:45  Cô Thảo Anh Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
5C1 Thứ 7 10:00 - 11:45  Cô Khánh Linh Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
5C2 Thứ 4 18:00 - 19:45  Thầy Phúc Đạt Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
6 Nâng Cao Thứ 2 18:00 - 20:30  Cô Thu Giang Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A3 Thứ 3 18:00 - 20:30  Cô Nguyễn Huệ Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
8A1 Chủ nhật 08:00 - 10:30  Cô Nguyễn Huệ Học sinh lớp 8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 2 Thứ 4 18:00 - 19:30  Cô Kaitlynn Học sinh 4-6 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 6 Chủ nhật 14:00 - 16:00  Thầy Alek David Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Starters 5 Thứ 7 09:45 - 11:45  Cô Kaitlynn Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Starters 6 Thứ 7 08:00 - 10:00  Thầy Alek David Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 2 Chủ nhật 10:00 - 12:00  Thầy Alek David Học sinh lớp 3-4 Đăng ký ngay
KET 1 Chủ nhật 08:00 - 10:30  Cô Kaitlynn Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
KET 3 Thứ 4 18h00-20h30  Thầy Johnny Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
PET 1 Chủ nhật 14:00 - 16:30  Thầy Zachary Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
Lớp ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A1 Thứ 2 18:30 - 20:15  Cô Trần Duyên Học sinh lớp 3  Đăng ký ngay
6A1 Thứ 3 18:00 - 20:30  Cô Phùng Hằng Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
6A3 Thứ 2 18:00 - 20:30  Sẽ thông báo Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A2 Chủ nhật 16:00 - 18:30  Thầy Nguyễn Quý Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
8A1 Chủ nhật 16:00 - 18:30  Cô Ngọc Khánh Học sinh lớp 8 Đăng ký ngay
Lớp giao tiếp toàn diện
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 5 Thứ 7 10:00 - 11:30  Thầy Niko Học sinh 4-5 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 1 Thứ 7 10:00 - 12:00  Thầy Colum Neville Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 3 Chủ nhật 14:00 - 15:30  Cô Cassandra Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
Pre-starters 6 Thứ 2 16:00 - 17:30  Sẽ thông báo Học sinh 6-7 tuổi Đăng ký ngay
PET 1 Thứ 3 18:00 - 20:30  Thầy Colum Neville Học sinh lớp 7-8 Đăng ký ngay
LỚP NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
3A4 Thứ 3 18:00 - 19:45  Sẽ thông báo Học sinh lớp 3  Đăng ký ngay
3B1 Chủ nhật 18:00 - 19:45  Cô Thùy Linh Học sinh lớp 3  Đăng ký ngay
4B1 Thứ 7 08:00 - 09:45  Cô Đặng Sen Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
4A1 Thứ 4 18:00 - 19:45  Thầy Nguyễn Quý Học sinh lớp 4 Đăng ký ngay
5A1 Thứ 2 18:00 - 19:45  Cô Ngô Hằng Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
5B2 Thứ 5 18:00 - 19:45  Sẽ thông báo Học sinh lớp 5 Đăng ký ngay
6A2 Chủ nhật 09:00 - 11:30  Cô Nguyễn Nga Học sinh lớp 6 Đăng ký ngay
7A1 Thứ 5 18:00 - 20:30  Cô Phan Chi Học sinh lớp 7 Đăng ký ngay
9A1 Thứ 6 18:00 - 20:30  Cô Ngọc Anh Học sinh lớp 9 Đăng ký ngay
LỚP GIAO TIẾP TOÀN DIỆN
Tên lớp Lịch học dự kiến Thời gian Giáo viên Đối tượng
Pre-school 1 Chủ nhật 08:00 - 09:30  Sẽ thông báo Học sinh 4-6 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-school 2 Thứ 6 18:00 - 19:30  Cô Mollie Johnson Học sinh 4-6 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-starters 3 Thứ 2 18:00 - 19:30  Thầy Brogan Học sinh 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Pre-starters 1 Thứ 4 18:00 - 20:00  Cô Mariska Học sinh 6-7 tuổi  Đăng ký ngay
Starters 4 Thứ 4 18:00 - 20:00  Sẽ thông báo Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Starters 3 Thứ 6 18:00 - 20:00  Cô Elizabeth Học sinh lớp 2-3 Đăng ký ngay
Movers 1 Chủ nhật 10:00 - 12:00  Sẽ thông báo Học sinh lớp 3-4 Đăng ký ngay
Flyers 2 Thứ 7 18:00 - 20:00  Cô Aspen Học sinh lớp 4-6 Đăng ký ngay
KET 1 Chủ nhật 16:00 - 18:30  Thầy David Học sinh lớp 6-7 Đăng ký ngay
Đăng ký tư vấn khóa học
Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh
Ghi chú: Thông tin đăng ký của Anh/Chị được bảo mật và chỉ sử dụng trong tư vấn liên quan đến Chương trình học tại Amslink
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA AMSLINK
  • Viettel
  • EF
  • FOSSAL
  • ontesol
  • Amslink
  • Vinaphone