Logo
Thư Viện
/uploaded/_thumbs/Thu%20vien-01.jpg
Tài liệu miễn phí
Tài liệu miễn phí
Xem thêm
Luyện nghe tiếng Anh
Luyện nghe tiếng Anh
Xem thêm
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Góc đồng hành cùng cha mẹ
Xem thêm

English Conversation 17: Friday Night Party

Ngày đăng: 22:19 23-12-2020English Conversation 17: Friday Night Party
 
GRAMMAR & VOCABULARY

1. to not feel like doing something: to not want to do something
  • I don't feel like eating Italian food. I feel like eating Indian food.
  • She said that she doesn't feel like attending the party. She just wants to stay in tonight.
2. pajamas: night clothes usually made of cotton or silk that consist of loose pants and a shirt that are worn to sleep
  • Do you wear pajamas?
  • My wife has more than 5 different pairs of pajamas.
3. Come on: an expression used to urge or push somebody to do something

A) I don't want to go to the party.
B) Come on. It will be fun.

A) I don't want to exercise.
B) Come on. It is healthy and good for you.

Amslink cam kết sẽ đồng hành cùng quý phụ huynh học sinh đảm bảo kết quả học tập xuất sắc và giúp con mài giũa 4 kỹ năng tiếng Anh! 

Phụ huynh đăng ký nhận tư vấn chuyên sâu tại: http://bit.ly/Tuvan_ams

Trân trọng,

Amslink English Center
Bài viết liên quan


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ1

x
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ
Tìm
khóa học
Lịch
Khai giảng
Đặt lich
Test ngay
Liên hệ tư vấn
Vài dòng mô tả form
X

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ